Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-24 23:27:11
świętokrzyskie, firmy, inwestycje, gospodarka, parki przemysłowe

Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2012 roku „Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce”, w województwie świętokrzyskim działały 24 tego typu instytucje, z czego najwięcej z nich, 10 - w Kielcach.

W województwie świętokrzyskim działają m.in. parki technologiczne. Największy z nich to Kielecki Park Technologiczny (KPT). Jest on stale rozbudowywany m.in. przy udziale funduszy europejskich. Swoje miejsce do prowadzenie biznesu znalazło tam dotąd 100 lokatorów. W jego ramach działa także inkubator technologiczny. Drugim ośrodkiem jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, położonym niedaleko Chęcin, przy drodze krajowej nr 7.

Od 2001 roku na terenie Kielc działa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT), które należy do samorządu województwa świętokrzyskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Jak napisano na stronie internetowej instytucji, jej misją jest „wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego” m.in. poprzez transfer osiągnięć naukowo-badawczych, informację gospodarczą dla sektora MŚP, systemy jakości ISO, kształcenie na odległość z wykorzystaniem internetu, a także targi i konferencje. Wśród zadań stawianych przed ŚCITT jest także pozyskiwanie funduszy unijnych w zakresie wspierania innowacyjnej produkcji, usług, zarządzania i edukacji.

Cennymi instytucjami dla przedsiębiorców rozpoczynających lub rozwijających swoją działalność są m.in.: Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego oraz Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Region świętokrzyski wyróżnia szereg atutów, które mogą przyciągać tu inwestorów krajowych i zagranicznych. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zwraca wśród nich szczególna uwagę na „liczną wykwalifikowaną kadrę pracowniczą” dla potrzeb zarówno przemysłu, jak również wielu innych dziedzin gospodarki. Wpływ na to ma przede wszystkim rozwinięta baza edukacyjna, pozwalająca zarówno na kształcenie na poziomie zawodowym, jak i wyższym – technicznym i humanistycznym.

Ważnym elementem składającym się na atrakcyjność regionu jest także rozwinięta infrastruktura gospodarcza. PAIiIZ wymienia m.in. liczne instytucje finansowe, mające swoje siedziby zarówno w Kielcach, jak i innych większych miastach województwa.

Południe regionu, wraz z dynamicznie rozwijającym się rolnictwem, daje duże możliwości rozwoju produkcji rolno spożywczej. Podkreślić należy stale rozwijającą się bazę producentów żywności ekologicznej i rosnący, także w regionie, popyt na tego typu produkty.

Region wyróżnia także rozbudowana oferta leczniczo-sanatoryjna, uzupełniona przez źródła wód mineralnych o właściwościach ważnych dla zdrowia, rosnąca liczba ośrodków wypoczynkowych, hoteli, a także kwater m.in. w gospodarstwach agroturystycznych.

Całość uzupełnia coraz lepsza, stale modernizowana infrastruktura drogowa, zapewniająca połączenia regionalne i międzywojewódzkie, a także z ważnymi aglomeracjami, takimi jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rzeszów czy Katowice.

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA powstała w 1997 r. Od kwietnia 2014 r. SSE „Starachowice” zajmuje ponad 644 ha, a jej zasięg wykracza poza tereny województwa świętokrzyskiego.

Starachowicka strefa ma na swoim koncie niemałe sukcesy - dzięki działającym w niej firmom ograniczono problem bezrobocia w samych Starachowicach. Widoczne jest to po porównaniu danych dotyczących tego powiatu z sąsiednimi, o równie bogatych tradycjach przemysłowych i trudną historią transformacji. Według badań firmy KPMG z 2012 roku z inwestycji w tej strefie zadowolonych było 92 proc. inwestorów. 100 proc. inwestorów - według raportu tej samej firmy z 2008 roku - było zadowolonych z infrastruktury. W 2009 roku 92 proc. z nich polecało to miejsce swoim partnerom biznesowym.

Tereny oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi - hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe, jak i tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków. Inwestorom zapewniono energię elektryczną, gaz, energię cieplną, wodę do celów przemysłowych
i socjalnych, sieć odprowadzania ścieków, sieć telekomunikacji stacjonarnej czy drogi wewnętrzne.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej SSE „Starachowice”, strefa zagospodarowana jest w 66 proc. Łącznie wydano tam 159 zezwoleń na prowadzenie działalności, co zaowocowało inwestycjami w wysokości 1 mld 817,52 mln zł oraz 6230 miejscami pracy.

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice" przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu: określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych w wysokości do 70 proc. łącznych wydatków inwestycyjnych, lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia - do 70 proc. poniesionych dwuletnich kosztów pracy.

Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej przysługującej w Regionie, w którym ustanowiono strefę. Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro.

Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie działalności w strefie wymaga zezwolenia, którego udziela zarządzający strefą z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” dysponuje terenami położonymi w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim, łódzkim i lubelskim. Najwięcej z nich, oczywiście w pierwszym z wymienionych. Tereny te połączone są z siecią najważniejszych dróg w Polsce. Pierwsza grupa podstref ulokowanych w północnej części województwa świętokrzyskiego wzdłuż osi dróg krajowych 42 i 9 to: Starachowice (168,03 ha), Ostrowiec Świętokrzyski (78,4 ha), Skarżysko-Kamienna (9,7 ha), Końskie (64,1 ha) oraz Stąporków (34,1 ha). W bliskim sąsiedztwie drogi krajowej S7 jest także zakład w Suchedniowie w powiecie skarżyskim (6,7 ha). Atrakcyjną lokalizację mają także położone na południe od Kielc tereny w dynamicznie rozwijającej się gminie Morawica (80,4 ha) przy drodze krajowej nr 73 Kielce-Tarnów. Z kolei w samych Kielcach działa podstrefa o powierzchni 17,8 ha.

W województwie świętokrzyskim w ramach SSE działają także strefy w Sędziszowie (17,1 ha) – w pobliżu szerokotorowej linii kolejowej LH-S oraz na południu regionu, w Połańcu w powiecie staszowskim - 22,3 ha. Atrakacyjność ostatniej z tych podstref wzrosła jesienią 2014 roku, kiedy oddano do użytku nowy most na rzece Wiśle, ułatwiający komunikację Świętokrzyskiego z Podkarpaciem i działającymi tam strefami inwestycyjnymi.

W województwie świętokrzyskim działają także dwie podstrefy mającej swoją siedzibę w Tarnobrzegu (Podkarpackie), w SSE Euro-Park Wisłosan. Mowa o Staszowie (104,1 ha) oraz położonym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 i 74 Opatowie (5,76 ha)